Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa określona wzorem \( f(x)=(m-1)x+3 \) jest stała.
A. \( m=1 \) B. \( m=2 \) C. \( m=3 \) D. \( m=-1 \)

Funkcja liniowa dana wzorem \( f(x)=\class{color1}ax+\class{color2}b \) jest stała, gdy współczynnik \( \class{color1}a \) (współczynnik kierunkowy) jest równy zero. Odczytamy współczynnik \(a\) z funkcji z treści zadania. \[ f(x)=\class{color1}{(m-1)}x+\class{color2}3 \\ \class{color1}a=m-1 \] Funkcja \( f(x) \) będzie zatem stała, gdy \( m-1=0 \), czyli gdy \( m=1 \).

Prawidłowa odpowiedź to A.