Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczba \( |5-7|-|-3+4| \) jest równa
A. \( -3 \) B. \( -5 \) C. \( 1 \) D. \( 3 \)

W pierwszym kroku uprościmy wyrażenie z zadania \[ |5-7|-|-3+4| =|-2|-|1| \] Skorzystamy z definicji wartości bezwzględnej. Wartość bezwzględna liczby, to jej odległość od zera na osi liczbowej, przez co \( |-2|=2 \) i \( |1|=1 \). Mamy zatem \[ |-2|-|1|=2-1=1 \]

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.