Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f(x) \). -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 Zbiór wartości funkcji to
A. \( (-1,3) \) B. \( \langle -3,3) \) C. \( \langle -4,2 \rangle \) D. \( (-\infty, 3) \)

Zbiór wartości funkcji to zbiór tych punktów osi \( Oy \), na wysokości których leży któryś punkt z wykresu tej funkcji. Zaznaczmy zatem na osi \( Oy \) takie punkty. -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 Widzimy, że to zbiór liczb od \( -4 \) włącznie do \( 2 \) włącznie. Zatem zbiorem wartości funkcji z zadania będzie przedział \[ \langle -4, 2 \rangle \]

Prawidłowa odpowiedź to C.