Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł.
Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 48 B. 50 C. 52 D. 56

Załóżmy sobie, że cena paczki herbaty to \( x \). Wtedy pierwsze zdanie możemy zapisać jako: \[ 120x=1500 \] Jako że 120 cen herbaty będzie równy 1500 zł. Wartość \(x\) wyliczymy dzieląc obie strony równania przez 120. \[ \begin{matrix} 120x=1500 & /:120 \end{matrix}\\ x=\frac{1500}{120}=12{,}5 \] Cena paczki herbaty to 12,5 zł. Zastanówmy się teraz, ile takich paczek możemy kupić za 600 zł. Musimy sprawdzić, ile razy 12,5 zł mieści się w 600 zł, czyli podzielić te dwie wartości. \[ \frac{600}{12{,}5}=48 \] Za 600 zł możemy kupić 48 paczek herbaty.

Prawidłowa odpowiedź to A