Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Matematyka dla gimnazjum, Prawdopodobieństwo / rachunek prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwem zdarzenia \( A \) nazywamy szansę na zajście tego zdarzenia. Oznaczamy je przez \( P(A) \) i liczymy je według wzoru \[ P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|} \] Gdzie \( |A| \) to moc (liczba elementów) zbioru \( A \), a \( |\Omega| \) to liczba zdarzeń elementarnych.

Dla przykładu policzymy prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek przy rzucie kostką.
Zdarzeniami elementarnymi będą oczywiście wyrzucenie jednego oczka, wyrzucenie dwóch oczek, trzech, czterech, pięciu i sześciu. Oznaczymy je po prostu jako \( 1 \), \( 2 \), \( 3 \), \( 4 \), \( 5 \), \( 6 \). Zbiór \( \Omega \) będzie w tym przypadku wyglądał następująco: \[ \Omega = {1,2,3,4,5,6} \] Zbiór \( \Omega \) ma \( 6 \) elementów, więc \( |\Omega|=6 \).
Oznaczmy przez \( A \) zdarzenie polegające na wyrzucenie parzystej liczby oczek. Zbiór \( A \) będzie miał postać: \[ A={2,4,6} \] Zbiór \( A \) ma \( 3 \) elementy, więc \( |A|=3 \).
Policzymy prawdopodobieństwo zgodnie ze wzorem: \[ P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2} \]

Powrót
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!